Predaj cez sociálne siete?

Podarilo sa vám zorientovať sa už v množstve sociálnych sietí a správne ich využívať? Viete ako spravovať účet, aby pribúdali fanúšikovia, rástol vám predaj a komunikácia nebola iba jednostranná?

Máme pre vás riešenie!

Kto nemá profil na Facebooku, tak neexistuje!

Sociálne siete a komunikácia cez sociálne siete nie je iba o založení si profilu na Facebooku. Sociálnych sietí pre komunikáciu firmy so zákazníkom je veľké množstvo a pri príprave komunikačnej stratégie netreba zabúdať na špecifické siete pre daný obor podnikania, ktoré nemajú toľko užívateľov ako Facebook, ale sú prínosnejšie pre vašu konkrétnu firmu.

Hlavným zmyslom vedenia online komunikácie cez sociálne média je rast komunity, upevnenie vzťahov so zákazníkmi a hlavne vzájomná komunikácia. Väščina zákazníkov vyhľadáva na internete akýkoľvek tovar, či službu. Podstatnou úlohou pri výbere firmy, kde zrealizujú nákup, sú referencie od iných zákazníkov, preto aj vyhľadávače zapojili do svojej vyhľadávacej štruktúry zohľadnenie práve sociálnych sietí a komunikáciu firiem cez ne. 

Vytváranie pravidelného, hodnotného obsahu, ktorý zaujíma zákazníkov a pridáva hodnotu ponúkaným produktom, interakcia so zákazníkmi, či rýchlosť odozvy sú prvky, ktoré môžu ovplyvniť náskok pred konkurenciou.

Ako robiť sociálny marketing?

Na úvod je potrebné získať prehľad o konkurencii, ich profiloch a forme komunikácie, čo v danej oblasti funguje.

Stanovenie si cieľov vytváranej komunity.  

Určenie komunikačnej stratégie s kreatívnym konceptom základných tém na príspevky.  

Plánovanie a napĺňanie komunikačných kanálov obsahom.

Výber tých správnych sociálnych sietí, ktoré majú zmysel pre daný odbor. 

Spoluprácou s nami získate vytvorenie plnohodnotného obsahu pre zákazníkov, vďaka ktorému pritiahnete nových a zároveň upevníte stálych zákazníkov, kreatívne riešenie súťaží v komunite, upevnenie dobrého mena medzi zákazníkmi a hlavne istotu, že vaša sociálna komunita porastie s pravidelnými, hodnotnými príspevkami a obojstrannou komunikáciou so zákazníkmi.  

Potrebujete sociálnu sieť, ktorá zlepší meno firmy a zvýši predaj? Kontaktujte nás.