Google vylepšil pracovné nástroje

Každý sa iste už niekedy stretol s tým, že vami vykonávaná práca bola ľahko chaotická. Mnoho z nás potom pri práci používa celý rad počítačových nástrojov. Bohužiaľ nie vždy nám počítačové nástroje určitú efektivitu zaistí. Preto sa Google rozhodol vylepšiť jeho internetové nástroje tak, aby nám pri pracovnom nasadení uľahčil prácu.

Google vo svojej tlačovej správe poukazuje na to, že 3 pracovné dni sa zaoberáme aktivitami. ako je písanie emailov, plánovanie a účasť na rôznych stretnutiach, získavanie informácií a pod. Iba 2 pracovné dni potom skutočne vykonávame tú prácu, na ktorú sme boli zamestnávateľom najatí. A preto sa Google rozhodol vylepšiť jeho sadu nástrojov tak, aby sa situácia skôr obrátila.

GOOGLE DISK A STRETNUTIA

Keďže je celý rad služieb dnes prepojený, Google sa snaží túto situáciu využiť. Preto nanovo spúšťa u Google Disk službu Quick Access. Táto novinka užívateľovi navrhne na úvodnej obrazovke tie aplikácie, ktoré by ste práve mohli potrebovať. Vykoná to na základe rôznych signálov, ako je interakcia s kolegami, účasť na stretnutiach alebo posledná aktivita v Google Disk. Tým by sa nám tak mohol skrátiť čas, kedy hľadáme potrebné súbory.

To však u Disku nie je všetko. Google sa zameral na to, že je ich úložisko často využívané k tímovej spolupráci. Preto spúšťa Google Disk určený priamo pre tímy. V ňom budú môcť ľahšie spravovať práva, upravovať používateľské role. Jednoducho budú mať používatelia väčší dohľad nad tým, čo sa s ich tímovým úložiskom deje. Google samozrejme počíta s tým, že sa tím často mení, teda zjednodušil aj možnosti pridať alebo odstrániť používateľa.

Ďalšia novinka sa týka nášho pracovného plánovania. Pokiaľ využívate Google Kalendár, môžete k vytváranej schôdzke priradiť kolegov. Veľakrát sa ale stane, že niekto má na daný čas naplánovanú inú aktivitu. Preto Google na základe pridaných kontaktov navrhne čas, kedy žiaden z užívateľov nemá naplánovanú schôdzku.

Myslelo sa aj na to, že používatelia spolu mnohokrát komunikujú naprieč rôznymi destináciami. Google Hangouts preto teraz nebude potrebné sťahovať, využívať plugin v prehliadači alebo odosielať pozvánky. Stačí iba odoslať krátky link na hovor, vrátane pridania telefónnych čísel účastníkov. Potom už budete môcť s kolegami preberať potrebné informácie tak, ako ste si už zvykli. Pozvať budete môcť až 50 účastníkov. Nechýba samozrejme integrácia s Google Kalendárom.

GOOGLE DOKUMENTY

Nechýbajú ani vylepšenia týkajúce sa práce s dokumentami. Začnime Google tabuľky. V nich bola sprístupnená funkcia dopytovania. Pokiaľ zadáme do vyhľadávacieho poľa otázku, počítač sa nám na ňu pokúsi automaticky odpovedať. To využijete napríklad v momente, kedy chcete zistiť hodnoty v určitom stĺpci. Ak zadáte vhodný dotaz, Google Tabuľka vám napovie, čo za hodnoty daný stĺpec obsahuje - napríklad vám vypíše konkrétny vzorec v danom stĺpci.

Vylepšenia dostali aj Google Dokumenty. Tie majú podobnú funkciu ako Google Tabuľky. Len s tým rozdielom, že môžete priamo v aplikácii vyhľadávať články s obdobnou témou, o ktorej práve píšete. Nechýba ani odporúčanie dokumentov z vášho Google Disku, ktoré sú tematicky podobné.

A aby toho nebolo málo, tak aj Google Prezentácia dostala podobné vylepšenia. Potom, čo vytvoríte konkrétny obsah, môžete využiť návrh šablóny, ktorú obstará opäť funkcie Explore. Google si od tohto vylepšenia sľubuje, že tvorcom prezentácií ušetrí až 30% času, ktoré trávia nad formátovaním šablóny.

Noviniek rozhodne nie je poskromne. Google sa, ako sme v úvode článku spomenuli, zameral predovšetkým na zefektívnenie práce. Od noviniek si hlavne sľubuje to, že sa užívatelia môžu častejšie venovať ich hlavnej pracovnej náplni.