Google spojil sily s Urban Engines

Google kúpil spoločnosť Urban Engines predovšetkým z dôvodu ďalších vylepšení týkajúcich sa Google Maps. Urban Engines je spoločnosť, ktorej vznik sa datuje k roku 2014. Hlavným cieľom spoločnosti je analyzovať informácie o doprave v jednotlivých mestách. Informácie o finančných podmienkach dohody zatiaľ zverejnené neboli.

Urban Engines pracuje na vytvorení softvéru, ktorý bude detailne mapovať mestskú dopravu. Pre svoje analytické nástroje využívajú takmer všetky dostupné technológie, pomocou ktorých sa snaží pochopiť, ako sa ľudia dopravujú v rôznych mestách. Nástroje tejto spoločnosti využívali ďalšie spoločnosti a niektoré mestské úrady naprieč celým svetom. Google a Urban Engines sú však čiastočne prepojené už od samotného vzniku Urban Engines v roku 2014. Dvaja zo zakladateľov Urban Engines pre Google už predtým pracovali. Jedná sa o Shiva Shivakumara a Giao Nguyen. Obaja v Google pracovali na vysokých pozíciách, než sa rozhodli ísť svojou vlastnou cestou. V Google im to ale očividne nemali za zlé.

Ešte v roku 2014 Urban Engines totiž financovali zo svojich peňazí Eric Schmidt (výkonný predseda Googlu) alebo Ram Shriram (prvý investor Googlu). Na základe týchto investícií sa teda dalo odvodzovať, že potenciál Urban Engines bol už vo svojom počiatku veľký. A práve v tomto roku sa Google rozhodol, že je ideálny čas na to začať pracovať spoločne. Dostupné informácie zatiaľ hovoria o tom, že by firma Urban Engines mala pomôcť tímu Google Maps lepšie pochopiť, ako sa ľudia na svete premiestňujú.